Debata nad Raportem o Stanie Gminy Moryń w 2020 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 maja 2021

Rok 2021 jest trzecim, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Burmistrz Morynia zobowiązany jest przedstawić Radzie Miejskiej w Moryniu raport o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał rady gminy.

Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi.

Nad przedstawionym przez Burmistrza raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać również głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma odbyć się debata nad raportem o stanie gminy.

Termin sesji ustalono na dzień 24 czerwca 2021 roku.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest poniżej oraz w Urzędzie Miejskim w Moryniu w pokoju nr 14.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności dokonanych do Przewodniczącego Rady zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania.

W związku z ustaleniem terminu sesji Rady Miejskiej, na której ma odbyć się debata nad raportem o stanie gminy na dzień 24 czerwca 2021 r., zgłoszenia do debaty przyjmowane będą w pok. nr 14 Urzędu Miejskiego w Moryniu do 23 czerwca 2021 roku do godz.1515.

Raport o Stanie Gminy Moryń za 2020 rok opublikowany został w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Moryniu (RAPORT O STANIE GMINY MORYŃ W 2020 ROKU - BIP Urząd Miejski w Moryniu).

Obrady Rady Miejskiej będą transmitowana na żywo poprzez Internet, a następnie zapis zostanie udostępniony na stronach BIP.

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Obrys gminy ze zięciem lotniczym miasta Moryń

    Obrys gminy ze zięciem lotniczym miasta Moryń