Trwają prace związane z budową oczyszczalni ścieków komunalnych w Bielinie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 czerwca 2021

Burmistrz Morynia Józef Piątek informuje o trwających pracach związanych z budową oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości  Bielin, Gmina Moryń. W ramach zamówienia wykonane zostaną następujące obiekty:

 1. Piaskownik,
 2. Komora denitryfikacji (niedotleniona),
 3. Komora nitryfikacji (tlenowa),
 4. Osadnik wtórny,
 5. Zagęszczacz osadu i komora stabilizacji,
 6. Stacja dmuchaw,
 7. Sterownia,
 8. Sito łukowe,
 9. Studnia wodomierzowa,
 10. Pompownia ścieków surowych,
 11. Studnia pomiarowa,
 12. Studnie kanalizacji sanitarnej,
 13. Budynek oczyszczalni,
 14. Wylot ścieków oczyszczonych,
 15. Układ komunikacyjny wraz z oświetleniem,
 16. Ogrodzenie,
 17. Sieci uzbrojenia terenu.

Prace budowlane zgodnie z umową powinny zakończyć się do dnia 26 listopada 2021 r. 

Wartość robót budowlanych wynosi 1 589 458,76 zł.

Wysokość dofinansowania projektu wynosi 63,63 % kosztów kwalifikowalnych zadania.

Inwestycja realizowana jest w ramach wniosku o przyznanie pomocy dla operacji pn. „Budowa systemu oczyszczania ścieków w Sołectwie Bielin”. Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz  Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Logotypy -Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Plac budowy oczyszczalni ścieków komunalnych w Bielinie

  Plac budowy oczyszczalni ścieków komunalnych w Bielinie

 • Powiększ zdjęcie Plac budowy oczyszczalni ścieków komunalnych w Bielinie

  Plac budowy oczyszczalni ścieków komunalnych w Bielinie