„Przebudowa drogi gminnej nr 443010Z (ul. Pszczelarska) w miejscowości Moryń”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 lipca 2021

                                                       

W dniu 24 czerwca 2021 r. Burmistrz Morynia Józef Piątek i Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki podpisali umowę o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn,: „Przebudowa drogi gminnej nr 443010Z (ul. Pszczelarska) w miejscowości Moryń”

Łączny koszt kwalifikowalny zadania: 554 573,88 zł

Kwota dofinansowania: 332 744,33 zł

Wkład własny: 221 829,55 zł

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę drogi gminnej (ul. Pszczelarska) w Moryniu. Ulica pszczelarska stanowi cześć układu komunikacyjnego Starego Miasta, które jest wpisane do rejestru zabytków, dlatego zaplanowano odzyskanie historycznego materiału budowlanego (krawężniki i brukowiec) do ponownego wbudowania.  W ramach zadania wykonane zostaną koryta i warstwy konstrukcyjne oraz nowa nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. Wykonana zostanie jednocześnie korekta geometrii drogi w profilu i planie celem dostosowania jej da warunków technicznych i zapewnienia właściwego odwodnienia. Przebudowa ulicy rozpocznie się na skrzyżowaniu z Placem Wolności i dotyczy odcinka  o długości 250,30 mb, kończącego się na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1516Z (ul. Żeromskiego).

Celem projektu jest poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni, podniesienie komfortu jazdy oraz podnoszenie standardów technicznych dróg gminnych. W projekcie uwzględniono poprawę poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, bezpieczeństwa pieszych.