Ulica Pszczelarska w Przebudowie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 kwietnia 2022

Gmina Moryń realizuje kolejną inwestycję ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie pn,: „Przebudowa drogi gminnej nr 443010Z (ul. Pszczelarska) w miejscowości Moryń” obejmuje przebudowę drogi gminnej (ul. Pszczelarska) w Moryniu.

Ulica pszczelarska stanowi cześć układu komunikacyjnego Starego Miasta, które jest wpisane do rejestru zabytków, dlatego zaplanowano odzyskanie historycznego materiału budowlanego (krawężniki i brukowiec) do ponownego wbudowania.  W ramach zadania wykonane zostaną koryta i warstwy konstrukcyjne oraz nowa nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. Wykonana zostanie jednocześnie korekta geometrii drogi w profilu i planie celem dostosowania jej da warunków technicznych i zapewnienia właściwego odwodnienia. Przebudowa ulicy rozpoczęła się na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1516Z (ul. Żeromskiego) i dotyczy odcinka  o długości 250,30 mb, kończącego się na skrzyżowaniu z Placem Wolności. Ponadto zakres przebudowy obejmuje wymianę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej.

Celem projektu jest poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni, podniesienie komfortu jazdy oraz podnoszenie standardów technicznych dróg gminnych. W projekcie uwzględniono poprawę poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, bezpieczeństwa pieszych.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 807 790,00 zł

Łączny koszt kwalifikowalny zadania: 554 573,88 zł

Kwota dofinansowania: 332 744,33 zł

Wkład własny: 475 045,67 zł

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Tablica informacyjna

  Tablica informacyjna

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie prowadzonych robót ziemnych

  Zdjęcie prowadzonych robót ziemnych

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie prowadzonych robót ziemnych

  Zdjęcie prowadzonych robót ziemnych