OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 marca 2023

Przypominam właścicielom nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków o obowiązku zgłaszania ich do ewidencji prowadzonej przez Urząd Miejski w Moryniu. W związku z powyższym zwracam się do mieszkańców terenów nieskanalizowanych Gminy Moryń o wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie ich do Urzędu Miejskiego w Moryniu.

Jednocześnie przypominam, że właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe zobowiązani są do udokumentowania opróżniania ww. zbiorników oraz osadników przydomowych oczyszczalni ścieków przez okazanie umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi w trakcie kontroli. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamb.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Zbiornik na płynne nieczystości

    Zbiornik na płynne nieczystości