Zagrożenie pożarowe lasów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 czerwca 2023

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie informuje, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie wydała komunikat o wprowadzeniu na terenach leśnych województwa zachodniopomorskiego II i III stopnia zagrożenia pożarowego. Apeluje się o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania w pobliżu terenów leśnych. W przypadku zauważenia pożaru należy niezwłocznie powiadomić Straż Pożarną - telefon alarmowy 112. W związku z bardzo niską wilgotnością ściółki mogą być wprowadzane okresowe zakazy wstępu do lasu. 

Mapa zagrożenia pożarowego lasu, opracowywana jest codziennie (od 1 IV do 30 IX) przez Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu IBL

Mapa aktualnych wartości wilgotności ściółki, wpływającej na jej zapalność oraz będącej podstawą wprowadzenia okresowego zakazu wstępu do lasu (wartość przez pięć kolejnych dni o godz. 9:00 poniżej 10%) oraz szczegółowe dane o wartościach parametrów meteorologicznych służących do ustalania zagrożenia pożarowego lasu dostępna jest pod adresem: https://www.traxelektronik.pl/pogoda/las/zbiorcza.php

źródło informacji: https://bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie/

Zdjęcie przedstawia widok strony https://bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie/ z dnia 12.06.2023 r.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Mapa zagrożenia pożarowego Polski z zaznaczonymi na czerwono miejscami o najwyższym stopniu zagrożenia

    Mapa zagrożenia pożarowego Polski z zaznaczonymi na czerwono miejscami o najwyższym stopniu zagrożenia