Informacja o utrudnieniach w ruchu drogowym

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 czerwca 2023

Burmistrz Morynia informuje, że Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, niezwłocznie po zakończeniu roku szkolnego planuje rozpocząć prace budowlane polegające na budowie ronda w obrębie rozlewiska rzeki Słubi wraz z wymianą przepustu w ul. Dworcowej w Moryniu (przy młynie).

W związku z budową nowego przepustu na rzece Słubi pod ul. Dworcową w Moryniu do 31 sierpnia 2023 r. zostanie całkowicie zamknięty wjazd do m. Moryń od strony Starego Objezierza i Przyjezierza.

Możliwy będzie natomiast przejazd na kierunku Stare Objezierze – Przyjezierze, który będzie się odbywał wahadłowo ze sterowaniem przy użyciu sygnalizacji świetlnej.

Po tym okresie w obrębie przedmiotowego skrzyżowania ruch pojazdów będzie się odbywał wahadłowo we wszystkich kierunkach i będzie sterowany przy użyciu sygnalizacji świetlnej.

Szczegółowe rozwiązania związane z wprowadzoną tymczasową organizacją ruchu przedstawia załączona poniżej organizacja ruchu i oznakowanie na czas robót.