Ludność w gminie Moryń

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 stycznia 2024

31 grudnia 2023 r. gminę Moryń zamieszkiwało 4147 osób, w tym 2174 kobiet oraz 1973 mężczyzn. 4079 osób zameldowanych było na pobyt stały, a 68 - na pobyt czasowy. Od wielu lat zmniejsza się liczba mieszkańców gminy, w ciągu ostatnich 10 lat ubyło 257 osób.

W 2023 roku urodziło się 22 dzieci: 9 dziewczynek i 13 chłopców. Siedmioro dzieci jest mieszkańcami Morynia, pozostałe zamieszkują tereny wiejskie. W ubiegłym roku zmarło 45 mieszkańców gminy. 23 kobiety i 22 mężczyzn.

Zestawienie zbiorcze mieszkańców gminy Moryń zameldowanych na pobyt stały lub czasowy

Stan na dzień 31.12.2023 r.

Lp.

Miejscowość

Kobiety

Mężczyźni

razem

1.       

Bielin

211

197

408

2.       

Dolsko

30

30

60

3.       

Gądno

63

60

123

4.       

Klępicz

132

126

258

5.       

Macierz

19

18

37

6.       

Mierno

3

5

8

7.       

Mirowo

70

78

148

8.       

Młynary

15

9

24

9.       

Moryń

890

707

1597

10.    

Moryń-Dwór

4

10

14

11.    

Niwka

3

5

8

12.    

Nowe Objezierze

110

102

212

13.    

Przyjezierze

122

127

249

14.    

Skotnica

0

1

1

15.    

Stare Objezierze

114

122

236

16.    

Wisław

15

15

30

17.    

Witnica

360

346

706

18.    

Witniczka

13

15

28

 

Razem

2174

1973

4147

 Pełne dane o liczbie mieszkańców gminy od roku 2010 dostępne sa na stronie: https://moryn.pl/p,76,ludnosc

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Przystanek autobusowy w Moryniu

    Przystanek autobusowy w Moryniu