Podsumowanie kadencji 2018-2024 – „Gospodarka Wodno-Ściekowa”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 kwietnia 2024

Zakładane działania z zakresu inwestycji gospodarki wodnościekowej na początku kadencji 2018-2024:

 • Kontynuacja modernizacji oczyszczalni ścieków w Moryniu;
 • Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków w Bielinie;
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do ośrodka wypoczynkowego do ul. Jeziornej;
 • Przejęcie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Klępicz na mienie gminne;
 • Rozpoczęcie prac nad siecią kanalizacyjną obejmującą miejscowości Przyjezierze-Moryń z włączeniem ul. Dworcowej;
 • Opracowania dokumentacji na budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej Gądno-Moryń;
 • Kontynuacja programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, na których budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest nieokonomiczna.

 

Zrealizowane inwestycje gospodarki wodno-ściekowej na koniec kadencji 2018-2024 na terenie Gminy Moryń:

1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu

Zrealizowano projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w Moryniu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 -2020”.

 • Wartość projektu wyniosła –5.102.116,63 zł,
 • kwota dotacji wyniosła –85,00 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji;

 2. Budowa oczyszczalni ścieków w Bielinie

Zrealizowano projekt pn. „Budowa systemu oczyszczania ścieków w sołectwie Bielin” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020.

 • wartość projektu - 1.610.956,88 zł;
 • przyznana kwota pomocy – 833.375,00 zł;
 • dofinansowania projektu wynosi 63,63 % kosztów kwalifikowalnych zadania.

3. Budowa sieci kanalizacji do ośrodka wypoczynkowego przy ul. Jeziornej

Zrealizowano projekt pn. „Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w Aglomeracji Moryń” przy ulicy Jeziornej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

 • Wartość projektu - 1.816.317,98 zł,
 • przyznana kwota pomocy - 1.255.179,07 zł;

4. Budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych

 • Wybudowana została osiedlowa sieć kanalizacyjna i wodociągowa wraz z przyłączami do granicy działek przy ulicy Odrzańskiej.
  • Wartość zadania – 491.324,86 zł;
 • Budowa sieci kanalizacyjnej obejmująca miejscowości Przyjezierze – Moryń z włączeniem ul. Dworcowej.
  • wartość zadania – 9.287.831,19 zł.
  • wartość dofinansowania – 7.495.500,00 zł.

5. Wykonanie biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Macierz

Wykonanie biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Macierz na działkach nr 202/2, 202/3, 202/8, 202/9 obręb Bielin. W dniu  15 grudnia 2023 r. została oddana do użytkowania biologiczna oczyszczalnia ścieków w miejscowości Macierz. Oczyszczalnia dla około 40 osób została sfinansowana ze środków Subwencji Kanalizacyjnej.

 • Koszt inwestycji to 221.575,00 zł;
 • wykonawcą jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu.

6. Nowy samochód asenizacyjny w ZGKIM

W roku 2022 zakupiono nowy samochód asenizacyjny dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu. Samochód ułatwi realizację usług asenizacyjnych na terenie gminy Moryń oraz ograniczy konieczność korzystania z usług zewnętrznych, w zakresie udrażniania sieci kanalizacyjnych.

 • Pojazd o wartości 541.200,00 zł brutto został zamówiony w Przedsiębiorstwie Usługowo – Produkcyjnym POMOT Sp. z o.o. w Chojnie, które złożyło najkorzystniejszą ofertę. Zakup został dofinansowany z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotą 430.000,00 zł, dodatkowo Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej otrzyma zwrot podatku VAT w wysokości 101.200,00 zł, a więc wkład własny to jedynie 10.000,00 zł.

7. Budowa kanalizacji sanitarnej Gądno-Moryń - podpisanie umowy

22 lutego 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Moryniu Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Rafał Rosiński i Burmistrz Morynia – Józef Piątek podpisali umowę o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-20 dla Gminy Moryń na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gądno z włączeniem do oczyszczalni ścieków w Moryniu”.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem całkowita wartość zadania wyniesie  5 128 371,65 zł, a  wartość pomocy 4 122 979,00 zł.

8. Pozostałe inwestycje wodno-kanalizacyjne 

 • Wykonano przyłącza kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości położonych w miejscowości Bielin.
  • Wartość zadania 60.108,92 zł
 • Przystąpiono do realizacji zadania polegającego na modernizacji ujęcia wody w Moryniu.
  • Wartość zadania wynosi 3 840 000,00 zł
 • Pozyskano dofinansowanie na budowę wiaty na osad odwodniony na terenie oczyszczalni ścieków w Moryniu
  • w wysokości 1 900 000,00 zł;
 • Pozyskano dofinansowanie na rozbudowę systemu oczyszczania ścieków na terenie gminy Moryń między innymi w miejscowościach Gądno, Moryń i Bielin,
  • w wysokości 5 985 000,00 zł.
 • Przejęto sieć kanalizacyjną w miejscowości Klępicz na mienie gminne.

9. Budowa stacji i sieci gazowej w Moryniu

Jednym z kluczowych zadań jakie stanęło przed gminą była budowa stacji i sieci gazowej.

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Oczyszczalnia ścieków w Moryniu z lotu ptaka

  Oczyszczalnia ścieków w Moryniu z lotu ptaka