Remont infrastruktury technicznej i dróg osiedlowych na Osiedlu Parkowym w Witnicy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 lipca 2010

W dniu 13 lipca 2010 roku w Witnicy odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanej infrastruktury technicznej i dróg osiedlowych na Osiedlu Parkowym. Zadanie realizowała Gmina Moryń wspólnie z Agencją Nieruchomości Rolnych, a wykonawcą była Spółdzielnia Usług Rolnych „ROL-BUD” z Trzcińska-Zdroju.

Zakres prac obejmował: roboty rozbiórkowe, wykonanie nasypów wraz z zagęszczeniem, kanalizację deszczową, regulację pionową urządzeń podziemnych, korytowanie na poszerzeniach, warstwę odsączająca, podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, ręczne plantowanie poboczy, oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe, krawężniki betonowe, chodnik z kostki betonowej, ustawienie obrzeży, wykonanie murku oporowego oraz wykonanie schodów betonowych. Realizacja inwestycji znacznie poprawiła bezpieczeństwo oraz estetykę osiedla.

Autor: Dział Promocji: Barbara Nawrolska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Remont infrastruktury technicznej i dróg osiedlowych na Osiedlu Parkowym w Witnicy

    Remont infrastruktury technicznej i dróg osiedlowych na Osiedlu Parkowym w Witnicy